Ontwateringscontainer

De ontwateringscontainers zeven vloeistof en dus veelal water uit de vaste substantie zodanig dat enkel die vaste massa kan afgevoerd worden.